Get Adobe Flash player

ไซส์แม็กซ์โกลด์ (sizemaxxgold) ทานอะไรมาแล้วไม่ได้ผล ให้เรียกใช้

การชำระเงิน

การชำระเงิน :

ลูกค้าที่ต้องการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ Sizemaxx-Gold จากร้านของเรา สามารถโอนเงินมาที่หมายเลขบัญชีธนาคารข้างล่างนี้ครับ
หมายเหตุ : ควรโอนเงินเป็นเลขทศนิยม และขณะโอนให้ส่ง SMS มาที่  080- 0462255  หรือ แจ้งมาทางไลน์ก็ได้ เพื่อการตรวจสอบที่ง่ายและรวดเร็วขึ้นครับ

bank2559
การยืนยันการโอนเงิน :

เพื่อความรวดเร็วหลังจากโอนเงินแล้ว ให้ทำการแจ้งยืนยัน หรือส่ง SMS มาก็ได้นะครับ….

doublemaxx-ยินยันการโอนเงิน (2)

Leave a Reply