Get Adobe Flash player

ไซส์แม็กซ์โกลด์ (sizemaxxgold) ทานอะไรมาแล้วไม่ได้ผล ให้เรียกใช้

........

การชำระเงิน

การชำระเงิน :
ลูกค้าที่ต้องการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ Sizemaxx-Gold สามารถโอนเงินมาที่หมายเลขบัญชีธนาคารข้างล่างนี้ครับ……..
หมายเหตุ : ควรโอนเงินเป็นเลขทศนิยม และขณะโอนให้ส่ง SMS มาที่  080- 0462255  เพื่อกาารตรวจสอบที่ง่ายขึ้นครับ…….

doublemaxx
การยืนยันการโอนเงิน :

เพื่อความรวดเร็วหลังจากโอนเงินแล้ว ให้ทำการแจ้งยืนยัน หรือส่ง SMS มาก็ได้นะครับ….

doublemaxx-ยินยันการโอนเงิน (2)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *